Lista OZL - 2019


Lista zawodników przyjezdnych (spoza Radomia) zgłoszonych
do Ogólnopolskich Zawodów Latawcowych - RADOM 2019
o Puchar Prezesa Firmy "KRATKI" - Alicja i Marek Bal
Dane zawodnika / osoby towarzyszącej POBYT
Lp.    Nazwisko i imię              zawodnika                   /osoby towarzyszącej Aeroklub / Stowarzyszenie / Klub Zawodnik-Z                      Osoba towarzy- sząca-OS Zawodnik Osoba(-y) towarzysząca(-e)
Hotel Obiad Ilość osób Hotel Obiad
1 doba 1 doba
1. PĘGOWSKA Marianna KMLiK ŁDK - Łask Z - 1 - - -
2. OLSZEWSKI Karol KMLiK ŁDK - Łask Z - 1 - - -
3. RZEPKOWSKI Jakub KMLiK ŁDK - Łask Z - 1 - - -
4. PĘGOWSKI Igor KMLiK ŁDK - Łask Z - 1 - - -
5. PKOSZ Andrzej KMLiK ŁDK - Łask OS - - 1 - 1
6. BOROWIEC Krzysztof CEiK - Ciekoty Z - 1 - - -
7. POLISZUK Mikołaj CEiK - Ciekoty Z - 1 - - -
8. KMIEĆ Justyna CEiK - Ciekoty Z - 1 - - -
9. KMIEĆ Kamil CEiK - Ciekoty Z - 1 - - -
10. POLISZUK Grzegorz CEiK - Ciekoty OS - - 1 - 1
11.                
12.                
13.                
14.                
15.                
16.                
17.                
18.                
19.                
20.                
SUMA 0 8 2 0 2