Lista OZL - 2019


Lista zawodników przyjezdnych (spoza Radomia) zgłoszonych
do Ogólnopolskich Zawodów Latawcowych - RADOM 2019
o Puchar Prezesa Firmy "KRATKI" - Alicja i Marek Bal
Dane zawodnika / osoby towarzyszącej POBYT
Lp.    Nazwisko i imię              zawodnika                   /osoby towarzyszącej Aeroklub / Stowarzyszenie / Klub Zawodnik-Z                      Osoba towarzy- sząca-OS Zawodnik Osoba(-y) towarzysząca(-e)
Hotel Obiad Ilość osób Hotel Obiad
1 doba 1 doba
1.                
2.                
3.                
4.                
5.                
6.                
7.                
8.                
9.                
10.                
11.                
12.                
13.                
14.                
15.                
16.                
17.                
18.                
19.                
20.                
SUMA 0 0 0 0 0